Tag: cpi jerman

CPI Jerman (Oct) Tidak Berubah

| Tuesday, 14 November 2017 - 14:46 | Reply

CPI Jerman (Oct) Turun

| Monday, 30 October 2017 - 20:01 | Reply

CPI Jerman (Sep) Tidak Berubah

| Friday, 13 October 2017 - 13:03 | Reply

CPI Jerman (Aug) Sesuai Prediksi

| Wednesday, 13 September 2017 - 13:17 | Reply

CPI Jerman (Aug) Sesuai Prediksi

| Wednesday, 30 August 2017 - 19:57 | Reply

CPI Jerman (Jul) Stagnan Sesuai Konsensus

| Friday, 11 August 2017 - 13:06 | Reply

CPI Jerman (Jul) Meningkat

| Friday, 28 July 2017 - 17:03 | Reply

CPI Jerman (Jun) Stagnan Sesuai Konsensus

| Thursday, 13 July 2017 - 13:16 | Reply

CPI Jerman (Jun) Solid

| Thursday, 29 June 2017 - 19:10 | Reply

CPI Jerman (May) Sesuai Prediksi

| Wednesday, 14 June 2017 - 14:18 | Reply

CPI Jerman (May) Lebih Buruk dari Prediksi

| Tuesday, 30 May 2017 - 20:33 | Reply

CPI Jerman (Apr) Tetap

| Friday, 12 May 2017 - 13:29 | Reply

CPI Jerman (Apr) Sedikit di Atas Konsensus

| Thursday, 27 April 2017 - 19:16 | Reply

CPI Jerman (Mar) Sesuai Prediksi

| Thursday, 13 April 2017 - 13:32 | Reply

CPI Jerman (Mar) Turun

| Thursday, 30 March 2017 - 19:01 | Reply

CPI Jerman (Feb) Sesuai Prediksi

| Tuesday, 14 March 2017 - 14:09 | Reply

CPI Jerman (Feb) Naik Sesuai Konsensus

| Wednesday, 1 March 2017 - 20:29 | Reply

CPI Jerman (Jan) Stagnan

| Tuesday, 14 February 2017 - 14:09 | Reply

CPI Jerman (Jan) Turun Sesuai Konsensus

| Monday, 30 January 2017 - 20:28 | Reply

Bundesbank: Inflasi Jerman Januari Bisa Sentuh 2%

| Monday, 23 January 2017 - 21:00 | Reply