Retail Sales Australia (Mar) Turun

| Tuesday, 8 May 2018 - 09:06 | Reply
Retail Sales Australia (Mar, m/m)
Aktual Konsensus Sebelumnya
0% 0,2% 0,6%

 

Retail Sales Australia (Q1, q/q)
Aktual Konsensus Sebelumnya
0,2% 0,6% 0,8%

Tags:

Category: Fundamental