GBP/USD Sentuh 1,5125

| Wednesday, 29 May 2013 - 20:47 | Reply

GBP/USD semakin jauh bergerak ke atas di awal sesi Amerika. Cable berhasil menyentuh 1,5125 dan apabila terus menguat, resistance 1,5155 dan 1,5200 akan menjadi sasaran berikutnya.

Tags: , ,

Category: GBP/USD, Teknikal & Market Talk