China dan Amerika Sepakat Menjaga Relasi

| Thursday, 10 January 2019 - 08:30 | Reply
Perang Dagang Amerika - China

Kementerian Perdagangan China memberikan pernyataan sehubungan dengan perbincangan perang dagang, diberitakan oleh LiveSquawk:

  • Perbincangan berlangsung lama, mendalam dan mendetail
  • Telah menetapkan fondasi untuk menyelesaikan kekuatiran masing-masing pihak
  • Kedua pihak sepakat untuk menjaga relasi

Tags: , ,

Category: Fundamental